dilluns, 7 d’agost de 2017

Resum de la reunió de la Junta
31 de juliol del 2017

Punts Tractats:
 1. La participació al Consell de Participació de centres: Residència i Centre de dia Sant Josep CSdM. El primer Consell es celebrarà el proper dia 21 de setembre: el Pep proposa una presentació de l’evolució de la nostra associació fins el moment, i del procés de gestació del Consell. El Pep accedeix a ser el representant de l’Arfa en aquesta reunió. ( i li agraïm molt !!!) També es considerà important presentar tots aquells punts que no estan resolts com ara el tema de les ràtios, les llambordes etc. En farem un llistat . La Toñi s’encarregarà de conèixer quins seran els residents que participaran al Consell amb la finalitat de que les places vacants quedin cobertes pels familiars
 2. Es comenta la dificultat per a gestionar el tema del voluntariat via consorci...... s’hauria d’intentar captar-ne més. Pensem que podríem fer una presentació inicial el dia que presentem la nostra associació a l’Estand de la residencia el dia de L’agrupació de Residencies de Gen Gran que es realitzarà a la rambla.
 3. Es proposa també realitzar un fulletó informatiu per presentar a l’Estan. El Pep ens prepararà un disseny.
 4. Consell Municipal de Benestar Social : La Lea confirma que l’ARFA està inscrita al Registre Municipal d’Entitats registrada al consell Municipal i s’espera resposta a la sol·licitud de fer part del d’estar registrats al Consell Municipal de Benestar Social
 5. Ràtios: La Lea esta pendent de posar-se en contacte amb la Sra. Cristina Reyes, que és la inspectora de residencies de la generalitat que recentment va realitzar la inspecció a la Residencia, per tal de tractar el tema de la deficiència d’hores de cobertura assistencial actuals.
 6. Pel que fa al tema del menjar malgrat a la darrera reunió es va comentar amb la Pepa alguns temes relacionats no s’ha detectat cap canvi. Sembla que l’horari de la dietista per tenir una reunió amb nosaltres es inamovible. L’Anna es posarà en contacte amb la Inés per tal que programi una reunió amb la dietista el dia que resulti més convenient per a tothom
 7. Queden per una mica mes endavant dues propostes: Reprendre aconseguir una possible subvenció col·laboració de Caixabanc i explorar possibilitats de cooperació una tasca més de tipus comunitari amb la Sra. Montserrat Vilalta, directora de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus, Universitari de Mataró qui es va oferir a col·laborar d’alguna forma amb la nostra associació.
 8. Finalment es comenta la qualitat de la tasca realitzada per la terapeuta ocupacional Montse Roure i pensem que com associació li farem arribar la nostra satisfacció i felicitació.
 9. Es proposa disposar d’un tauló (de suro per exemple) que podria estar situat a l’entrada al tros de la paret que hi ha entre l’obridor de la porta i la manega dels incendis . La mida ideal seria d’uns 50 cm x 50cm.

S’acaba la reunió sense fixar una data per a la propera de reunió.

dimarts, 18 de juliol de 2017

Imatges Assemblea sobre el Consell de Participació
18 de juliol de 2017


Proper Concert del Cor de la Residència !


Resum de la reunió amb la Directora i la Coordinadora
13 de juliol de 2017

Membres de la Junta de l'ARFA ens vàrem reunir amb la Directora i la Coordindora de la Residència, i vàrem parlar de:

1.- Constitució del Consell de Participació de la Residència: S’acorda celebrar una assemblea amb els residents el proper dimarts dia 18 de juliol a les 18 hores per tal d’informar de la creació del nou Consell de Participació. La idea és exposar als residents l’existència d’aquest nou consell i convidar-los a que participin en el mateix. Han de sortir un màxim de 4 candidats.
No obstant no es pretén que sigui en aquesta assemblea que surtin propostes, si no que, es considera necessari que la gent que mostri interès pugui comentar i deliberar la seva possible participació amb l’ARFA, la família o personal qualificat del centre.
La idea és celebrar la primera reunió de Consell a finals del mes de setembre d’aquest any, probablement el dia 21. La Directora ens comunica que de la Conselleria de la Generalitat han confirmat la assistència i participació en el Consell.

2.- Acompliment de les ràtios de personal assistencial: es comenta que hi ha un dèficit en l’acompliment de les ràtios proposades per la Conselleria de Benestar de la Generalitat. La Directora reconeix que no tot està cobert, però indica que els números que li presentem no coincideixen amb els que ella té. Es compromet a actualitzar i facilitar la plantilla de personal i les ràtios actualitzades. No obstant reconeix que falta personal però que tot i que realitza gestions per a aconseguir la cobertura d’aquest dèficit, no sempre obté els resultats esperats.
Els membres de la junta de l’ARFA decideixen emprendre accions properament fins a aconseguir la cobertura assistencial que es requereix, atès que cada cop hi ha més gent amb mobilitat reduïda i manca d’autonomia per a les activitats bàsiques de la vida diària, i que les revisions de grau sovint no és corresponen a la realitat.

3.- Condicionament dels accessos de la part del davant de la Residència, per millorar de la mobilitat dels residents: sembla que arreglar el pati suposa una suma de diners que no és disposa ... Els membres de la Junta de l’ARFA insisteixen en què faran les accions necessàries per tal que sigui viable.

4.- Les dietes i/o àpats a la residencia: la directora ens comenta que la dietista no pot assistir a les reunions a les hores de la tarda en que l’ARFA és reuneix. Es comenten a la direcció algunes de les deficiències que observem respecte als temes del menjar algunes d’aquestes son:
 • la dieta tova a mida que es va donant perd consistència
 • hi ha aliments que tenen una textura difícil de menjar pels residents, com ara alguns tipus de fruita, que resulta ser massa dura per que la puguin tallar ells mateixos i fins i tot mastegar.
 • es demana que es serveixin menys quantitat de menjar als plats per evitar que s’hagi de llençar, o que els residents s’incomodin davant el sentiment de veure que no poden menjar tant. De tota manera, cal facilitar que puguin repetir si consideren que tenen més gana.
La directora ens informa que està previst passar un qüestionari als residents per identificar més deficiències i fer propostes de millora.

Els membres de l’ARFA demanen poder disposar del resum econòmic corresponent a l’any 2016.

S’acaba la reunió pendent de fixar definitivament la data per a la primera reunió del Consell de Participació de la residència.

dimarts, 27 de juny de 2017

Reunió amb el Gerent
per concretar el Consell de Participació

Avui dimarts 27 ens hem reunit la Junta de l'ARFA amb el Gerent del CSdM i la Directora per mirar d'acordar el reglament del Consell de Participació de la Residència i Centre de dia.

Es van revisar els diferents punts que proposa la Llei catalana de Serveis Socials (2007) i el Decret que la desenvolupa (2009), i algunes propostes de millora del contingut fetes per l’ARFA per tal d’adaptar-lo a la realitat del nostre centre.

En línies generals el conjunt de participants hi van estar d’acord amb el redactat i les propostes fetes, excepte en alguns punts que l’Arfa havia proposat modificar, com ara la descripció i concreció dels participants i la presidència del consell.

En quant a les vocalies representades per les persones usuàries es va valorar la necessitat de que aquestes foren cognitivament autònomes però tenim experiència que en general aquestes manifesten certs temors respecte a possibles conseqüències en el tracte posterior.

Es va deliberar sobre la validesa i el compromís dels acords. La discussió es va centrar en si el consell només és deliberatiu o si les decisions preses per aquest son vinculants ...

Es va tancar la reunió concretant:
 • la data del 13 de juliol a les 18 hores per a la realització d’una nova reunió amb la Direcció del centre i la Junta de l’ARFA, a fi d’organitzar ...
 • una Assemblea de Residents i Familiars, en data 20 de juliol del 2017, per tal d’informar-los de l’existència del consell i determinar quins seran els membres que hi participin a la vocalia del consell en qualitat de persones usuàries.

Es pot dir que el to de la reunió va ser cordial però el membres de l’ARFA vam haver de cedir davant de la no acceptació d’algunes de les nostres aportacions com ara la persona que hauria de afrontar la presidència del consell o la execució de les decisions preses.

En definitiva, es va tractar d’un acte molt formal on es va mostrar poc interès per part de la gerència sobre les nostres preocupacions i pel desenvolupament de les nostres intervencions. Considerem que tot i que l’objectiu de la reunió s’havia acomplert, hagués estat be un gest en aquest sentit.

El Reglament adoptat, segons la Directora, és accessible i descarregable [ aquí ]

dilluns, 26 de juny de 2017

Nou Pla Estratègic de la nostra organització "mare" ...

El Consorci Sanitari del Maresme (de qui depèn la nostra Residència), acaba d'adoptar un Pla Estratègic pel període 2017 - 2020. Es pot consultar anant a la web del CSdM o directament [ aquí ].


Sense entrar en valorar les formes ni el contingut general, el Pla, que té com a eslògan principal "En Ruta", està estructurat en:
- 7 objectius estratègics,
- 32 projectes que els desenvolupen,
- i un total de 150 propostes concretes.

La nostra Residència, malgrat ser un servei específic del CSdM no hi surt citada.

De tota manera, hi ha alguns projectes que, d'alguna manera, ens concerneixen:
diumenge, 25 de juny de 2017

Botifarrada a la Residència

A la Residència s'organitzen força activitats. Poc a poc, el grup d'informàtica dels residents va penjant-ne fotos al seu blog. Mireu-les aqui !

La Toñi ens explica que dijous passat, 22 de juny, van celebrar al pati de la residencia una gran botifarrada. Després, a les 16 h, va cantar la Coral de la Residencia de la Gatassa, que va estar molt bé. Van cantar cançons conegudes per els nostres residents. Entre elles, la coneguda "Bella Lola", amb els clàssics mocadors, "El meu avi", "Quan jo tenia pocs (4) anys el pare em duia a la barca"... etc.Després del concert, van donar cava i coca. Després la tradicional tirada de petards. I cremada de bengales. Va ser una tarda molt calorosa per la calor com per el disfrute dels avis.

També el diumenge passat dia 18 a la tarda, va venir a cantar una altra coral, la de l'escola Montserrat Solà, i també va ser una tarda molt distreta. Van cantar cançons d’arreu del mon.